Contact us

three sheep

Affiliated to the Shenzhen ESYS Electronics Co., Ltd.

  • Address: NO.6 Qiuwu Street, Nanlian,Longgang, Shenzhen,China 518116

  • Tel:+86 755 8481 8999

    Fax:+86 755 8482 3666

    Email:info@three-sheep.cn